top

Våre kompetansefelt

Bright er et miljø av rådgivere som leverer lønnsomhetsutvikling gjennom effektive omstillingsprosesser, omfattende arbeid med forbedringer og bærekraftige strategier.

Vår drivkraft å skape verdier hos kunden ved å utvikle mennesker og prosesser, og ikke minst mennesker i prosesser. Vårt fokus er endring. Enten behovet har et bredt strategisk lederperspektiv eller dyp spesialistkompetanse, kan vi stille med et team av kompetente rådgivere på en rekke fagområder.

Våre rådgivere

Bright har høyt kvalifiserte rådgivere med ledererfaring fra bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer. Vår styrke er å se organisasjonen som helhet.

Vi er opptatt av at dialogen med enkeltindivider på alle nivåer danner grunnlaget for endringer – både for forbedringsarbeid og omstilling. Nøkkelordet er, på godt norsk, change management.

Nyheter