Ledelse

Tar vi ut potensialet i vår organisasjon? Kan vår rolle som ledere ha avgjørende betydning for om vi lykkes? Bright skreddersyr bedriftsinterne kurs programmer fra operativ ledelse for mellomledere og funksjonsledere - til teamledelse og ledergruppeutvikling. Våre rådgivere har en praktisk/pedagogisk tilnærming til ulike sider av lederrollen og  lang erfaring fra ulike bransjer og bedrifter. 

Lederutvikling - nivå 1

En samling til refleksjon, diskusjoner og konkrete valg – hvor målet er økt bevisstgjøring til hva kan jeg som leder bli bedre på?

Innhold:

 • Hva kjennetegner gode ledere?

 • Meg selv som leder?

 • Former for lederskap

 • Hvilke ledertype er jeg - ulike personlighets typer (MBTI)

 • Introduksjon til 8 leder/coaching arenaer

 • Hvordan skape resultater gjennom andre

 • Lederen som pådriver – hvordan skape fundament, felleskap og fokus

 • Lederen som motivator for positiv adferd

 • Hvordan forsterke det som er bra – og korrigere uønsket adferd

 • Hvordan man skaper gode beslutningsprosesser

 • Mål og planlegging

 

Lederutvikling - nivå 2

Dette er et påbygning til nivå 1. Her går vi videre med nye temaer og reflekter over hvordan vi har håndtert utfordringer vi diskuterte under forrige samling. Man lærer mer om sin ledertype-profil og hvordan denne kan tilpasses til andre kolleger i bedriften.

Innhold:

 • Hvordan har vi lykkes med vår nye tilnærming til lederskap?

 • Dine erfaringer som leder i lys av din MBTI profil?

 • Problemløsning, delegering og støtte

 • Delegering og ansvarsfordeling

 • Delegering og STRESS håndtering

 • Prinsipper for involverende problemløsning

 • Utviklingssamtalen – hvordan systematisk hente frem det beste i andre

 • Utviklingssamtalens oppbygning og struktur

 • Evaluering av dine 8 Coachingarenaer basert på dine ledertypeindikatorer fra MBTI.

 

Ledergruppeutvikling

Er du nysgjerrig på hvilke resultater din ledergruppe skaper sammenlignet med andre ledergrupper?

Hva er de viktigste faktorene din ledergruppe må levere på for å fungere effektivt?

Vi støtter oss til forskningsbasert kunnskap når det gjelder utvikling av ledergrupper. I 2012 utga Bang & Midelfart boken «Effektive ledergrupper» som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skaper gode resultater og bli en viktig bidragsyter til selskapets verdiskapning.

Når vi jobber med ledergruppeutvikling tar vi utgangspunkt i ledergruppens egen evaluering av hvordan ledergruppen fungerer langs 27 faktorer som er indikatorer på eller vesentlige for kvaliteten på ledergruppens resultater. Dette gjøres ved at samtlige medlemmer i ledergruppen svarer på et web basert spørreskjema som danner grunnlaget for en ledergruppe rapport (Effect-rapporten).

Faktorene i modellen er organisert som en «input – prosess – output» modell:

ledelse og lederutvikling

 

 Denne Effect-rapporten gir status på følgende:

 • Hvordan ledergruppen fungerer på 27 faktorer?

 • En «benchmark» på hvordan din ledergruppe presterer i forhold til 215 andre ledergrupper.

 • 5 viktigste styrker og utviklingsområder for ledergruppen

 • Grad av enighet innad i ledergruppen på de 27 faktorene.

 • Ledd med høyest og lavest vurdering samt størst spredning

 • Skriftlige kommentarer om hvilke resultater ledergruppen skaper, hva som fungerer særlig bra, hva som bør utvikles og hvordan andre oppfatter ledergruppen

 • Detaljert oversikt over medlemmenes svar på de enkelt ledd

Vår tilnærming og arbeidsform er hovedsakelig:

 • Arbeidet skal være lederdrevet og konsulent støttet.

 • Arbeidet gjennomføres som ”top-down-bottom-up”, og hvor bred med­virk­ning er nøkkelen for å oppnå resultatene

 • Bright er nært på prosessene og arbeider oftest gjennom å fasilitere strukturerte og gode samtaler med ledergruppen, arbeidsgrupper, osv.

 • Vi dokumenterer mål, prosesser og resultater

 • Vi arbeider som ledelsens rådgivere som skaper resultater gjennom å utvikle mennesker og prosesser

 • Vi involverer alle og arbeider langsiktig for å oppnå resultater

   

Brights konkrete bidrag i arbeidet er en kombinasjon av:

 • Oppdatert fagkompetanse innen ledergruppeutvikling.

 • Pedagogisk tilrettelegging

 • Struktur, systematikk, maler og rammeverk, verktøy og modeller

 • Sikring av fremdrift, fokus og motivasjon

 • Bistand til å gjennomføre analyser, workshops, planarbeid, drive oppfølging av arbeidet og støtte til å komme gjennom hindringer på vei mot målet.

 • Kompetansebygging og gjennomføring av kontinuerlige forbedringer i alle ledd i verdikjeden

ExideTechLogo_white.png
Jackon_Logo_white.png
WEB-RGB_Outline_vhit.png
Havyard1024x1024_white.png
Group 3.png
logotollboden.png
6b.fordlogo.png
Aspire logo hvit.png
Mills_logoer.png
Stryhns_corp_4F (1).png
FOODMARK.png
b.png

Uforpliktende workshop: Vi setter av inntil 4 timer med 2 rådgivere - uten noen form for forpliktelser