Rekruttering

«Sammenhengen mellom god rekrutteringsmetodikk og økonomisk gevinst er godt dokumentert. Likevel stiller mange norske virksomheter lite krav til kompetanse og strukturerte prosesser hos sine rekrutterere, men stoler heller på erfaring og den berømte «magefølelsen» når de gjør sine valg av kandidater til viktige posisjoner i virksomheten. Enhver virksomhet trenger en klart definert ressursstrategi for å sikre en effektiv og relevant bemanning for å realisere sine strategier og nå sine mål.

Hvorfor rett rekruttering blir mer viktig?

Over 5,1 millioner ansatte globalt, tilsvarende nærmest hele Norges befolkning, vil ifølge siste rapport fra World Economic Forum (WEF)[1] miste jobben sin innen 2020. Dette som konsekvens av den fjerde industrielle revolusjonen vi vil komme til å oppleve i de nærmeste fire årene. Ettersom teknologien blir mer tilgjengelig og rimeligere for hver dag, vil bedriftene i Norge og andre land med høye lønninger alltid streve etter å bytte ut ansatte med maskiner, automatisere prosessene og redusere kosten. Kvaliteten på kompetansebehovsanalyse og rolledefinisjon vil bli satt på prøve hver gang det skjer endringer i forretnings-prosessene eller modellene. Ifølge WEF er over en tredjedel av kompetansene som vil kreves i de fleste jobbene i 2020, ikke definert som kritiske i dag. Det blir viktigere enn noen gang for HR å tenke strategisk, forstå forretningen, utfordre, tenke kreativt, og ikke minst være forberedt på konstant endring.»

WEFs rapport forteller også hvilke ferdigheter som vil bli mest etterspurt frem mot 2020:

  • Avansert problemløsning

  • Kritisk tenkning

  • Kreativitet

  • Ledelse

  • Koordinering med andre

  • Emosjonell intelligens

  • Bedømmings- og beslutningsevne

  • Serviceinnstilling

  • Forhandlinger

  • Kognitiv fleksibilitet

World Economic Forum 2016. The Future of Jobs. Employment, skills, and workforce strategy for the for the industrial revolution.

Hentet 14.042016 fra: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

 

Hvordan jobber Bright med rekruttering?

En feilansettelse er ikke at kandidaten må forlate stillingen. En feilansettelse er at man ikke har valgt den beste kandidaten av de som er aktuelle.

For å sikre at vi finner rett kandidat til stillingen, benytter Bright Performance en rekke ulike metoder for vurdering og utvelgelse av kandidater. Grundig jobbanalyse, strukturerte kompetansebaserte intervjuer, personlighetstester, referanseinnhenting og onboarding er alle sentrale elementer i vår metodikk. Vår prosess er basert på anerkjent forskning, og selv om ingen metode enkeltvis er feilfri, vil summen av elementene redusere risikoen for feilvalg og sikre et godt resultat for våre oppdragsgivere.

Vår suksess er avhengig av et vellykket resultat og høy kundetilfredshet hos våre oppdragsgivere. For å sikre dette har vi alltid fokus på god kommunikasjon, kompetanseoverføring og kvalitet i alle ledd i prosessen. Bekreftelsen på at vi lykkes med dette, får vi gjennom stor grad av gjenkjøp fra våre etablerte kunder.

Vi er også bevisst vår rolle som representant for oppdragsgiver. En profesjonell rekrutteringsprosess vil gi et godt inntrykk av oppdragsgiver. Vår arbeidsmetodikk skal oppleves som en positiv og lærende prosess for alle som er involvert i den, også kandidater som ikke får stillingen. Den beste tilbakemeldingen vi kan få fra kandidater som ikke nådde helt opp, er at vedkommende sitter igjen med en positiv opplevelse og har lært noe gjennom prosessen. Gjennom dette befestes et godt inntrykk av både oppdragsgiver og Bright Performance.

De ulike elementene i vår metodikk er:

rekrutteringsprosessen

ExideTechLogo_white.png
Jackon_Logo_white.png
WEB-RGB_Outline_vhit.png
Havyard1024x1024_white.png
Group 3.png
logotollboden.png
6b.fordlogo.png
Aspire logo hvit.png
Mills_logoer.png
Stryhns_corp_4F (1).png
FOODMARK.png
b.png

Uforpliktende workshop: Vi setter av inntil 4 timer med 2 rådgivere - uten noen form for forpliktelser