Restrukturering og eierskifte

Bright bistår med å forberede, gjennomføre og kvalitetssikre store og omfattende grep hos våre kunder. I bedrifters liv er det enkelte hendelser og situasjoner som skaper behov for større tiltak enn ledelse og organisasjonen er forberedt på. Typiske eksempler er trusler så som dramatisk økt konkurranse, markeder i store endringer, utvidelser, store underskudd, oppkjøp og eierskifte. Eller hvor det dukker opp store muligheter og eierne ønsker å ta ut potensialet raskt. I slike tilfeller kreves kompetanse, kapasitet og handlekraft.

Restrukturering

«Store verdier skapes når viktige grep gjøres riktig»

Enkelte ganger kreves det at bedriftsledere gjør store endringer! Og da er det kritisk viktig at det går bra. 

Behov for å ta store grep kan være begrunnet i at bedriftens lønnsomhet er under press, eller fordi det byr seg store muligheter som bør utforskes. Slike store omstillinger har stor økonomisk betydning og kan være starten på ny storhet, eller begynnelsen på ny nedtur. Alle som har vært med på store omstillinger vet at endring er spennende men også svært krevende og meget farefullt. Stilt overfor krevende omstillinger er tiden også inne for å vurdere å styrke prosessen med nye og andre rådgivere. 

 

Lede endringsprosesser

Endringer i omgivelsene, innføring av ny teknologi eller handlinger fra ambisiøse konkurrenter krever at vi selv er proaktive og tilpasser oss. Stadig nye strategier må utvikles og hele organisasjonen må tilpasse seg raskt. Strategiutvikling i seg selv er krevende, men organisasjonens strategimestring er den store bøygen.

Løsningen er en involverende prosess hvor strategiimplementering og strategi-utvikling smelter sammen, uten at tid tapes og hvor en evner å håndtere det som er vanskelig.

Å lede endringsprosessen er like viktig som å lede strategiarbeidet. 

 

Eierskifte, bedriftssalg, sammenslåing

Bedrifter påvirkes alltid av eiernes ambisjoner og eiernes personlige situasjon. Og noen ganger av andre bedriftseieres ambisjoner. En av de største omveltninger bedrifter gjennomgår er eierskifte, salg, oppkjøp eller fusjoner. Forskning viser at mer enn 70 % av slike prosesser ikke fører til det ønskede resultatet. Eiere og ledelser får rett og slett ikke ut det potensialet man forventet seg. 

Det er to sentrale utfordringer man må håndtere, ivaretakelse av daglig drift og selve eierskifteprosessen.

Når bedriftseiere og bedriftsleder starter med bedriftssalg eller -oppkjøp er det lett å miste fokus på den daglige driften. Skifteprosessen undervurderes både i arbeidsmengde og varighet og vinner ofte kampen om ledelsens oppmerksomhet. Så mens skifteprosessen foregår så forvitrer den lønnsomme virksomheten.

Eierskifter er en meget sammensatt prosess og krever tverrfaglig kompetanse for å lykkes. Det beste er å etablere en egen prosjektorganisasjon for skifteprosessen på siden av den vanlige ledelsen. Det vanlige er dog å ville gjøre det meste selv med en enslig revisor eller advokat som støttespiller. Sistnevnte er sjeldent tilstrekkelig. 

Bright bistår med å forberede, gjennomføre og kvalitetssikre større og mer omfattende grep hos eiere og bedriftsledere. På øverste nivå omfatter dette eierskifte og generasjonsskifte. På neste nivå bistår vi med støtte til å lede endringsprosesser. Vi er del av kompetansemiljøet på Tollboden i Fredrikstad, hvilket gir oss tilgang på et stort antall spesialister innen rådgivning, oppkjøp, transaksjoner, jus og revisjon. 

 

salg av bedrift.png

salgavbedriftutenramme.png

"10 ting å tenke på når du vurderer å selge bedriften din"

Et erfaringsnotat fra vårt arbeid med utvikling og salg av bedrifter. Noen tanker om forhold vi har arbeidet mye med, og noen råd som du kanskje kan ha nytte av å ta med deg når du planlegger å selge bedriften din.

Last ned

ExideTechLogo_white.png
Jackon_Logo_white.png
WEB-RGB_Outline_vhit.png
Havyard1024x1024_white.png
Group 3.png
logotollboden.png
6b.fordlogo.png
Aspire logo hvit.png
Mills_logoer.png
Stryhns_corp_4F (1).png
FOODMARK.png
Group 5.png

Uforpliktende workshop: Vi setter av inntil 4 timer med 2 rådgivere - uten noen form for forpliktelser