Salg

Mer enn 4000 fagfolk har deltatt på ett eller flere salgskurs eller interne fagsamlinger i regi av Bright. Felles for alle våre kunder er at de er lidenskapelig stolte av sine produkter og merkevarer, men opplever at de ikke tar ut potensialet i markedet eller i egen organisasjon. Bright har som mål å gjøre dyktige fagfolk enda bedre – ved å tilføre dem en ekstra dimensjon i deres fag- eller salgskompetanse slik at de kan forsvare sine sterke merkevarer mot konkurrenter som i stor grad velger å satse på pris

Salg

Alt vi gjør er tilpasset den enkelte bedrift, utviklet av fagfolk og pedagoger.

Våre leveranse går fra korte salgskurs for selgere - til utviklingssamtaler og fagstøtte for de som er salgsansvarlige i bedriften.

Kan vi øke graden av pro-aktivitet i salget?

 

Proaktivt salg - del 1

Vi skreddersyr interne samlinger for den enkelte bedrift rundt følgende temaer:

 • Hva er våre viktigste utfordringer i dagens marked?

 • Vurdering av egen salgskompetanse – samt behov for endring

 • Service som strategi og konkurransemiddel

 • Hva er god kunde-kommunikasjon – hvordan avdekke kundens reelle behov og hvordan løfte fram våre sterke sider?

 • Fagmannens kundedialog - hvordan bygge den gode samtalen?

 • Kundeoppfølging satt i system

 

Proaktivt salg – del 2

Her går vi et skritt lengre og lager skreddersøm rundt følgende temaer:

 • Hva gjør vi når det blir ”litt stille i butikken”?

 • Hvordan kan vi bli mer proaktive i det utadrettede salgsarbeidet?

 • Kan vi ta flere aktive grep?

 • Fra plan til booking - hvordan planlegger vi kampanjer mot nye kunder og kundegrupper?

 • Hvordan kan vi bli bedre på systematisk kundepleie og relasjonsbygging?

 • Oppfølg etter kjøp satt i system

 

Strategisk salg

 • Må salget styrkes med 20%?
 • Skal det satses aktivt på nye kundegrupper?
 • Har vi kontroll på den delene av våre kunder som vil stå for 70% av omsetningen?
 • Ser vi store muligheter for økt salg til våre viktigste nøkkelkunder?
 • Har vi konkrete planer for dette arbeidet?

Strategisk salg er et konsept fra Bright som har som mål og hjelpe og utvikle de som har ansvaret for marked- og salgsansvar innen B2B. Bright legger til rette ved å skape en helhetlig rød tråd fra bedriftens overordnede strategier til nødvendig endring i den enkelte selgers utfordringer og prioritering foran et nytt budsjettår.

Vi hjelper våre kunder med å konkretisere planer innen de mest strategiske sidene av salgsarbeidet:

 • Hvordan utvikle kundestrategier mot nye, eksisterende og tapte kunder?

 • Hvordan tydeliggjøre vår egen kundeplattform og nødvendige endringer i denne.

 • Hvordan utvikle konkrete salgs- og utviklingsplaner pr kunde (PPK)

 • Hvordan utvikle en helhetlig strategi mot bedriften viktigste kunder.

ExideTechLogo_white.png
Jackon_Logo_white.png
WEB-RGB_Outline_vhit.png
Havyard1024x1024_white.png
Group 3.png
logotollboden.png
6b.fordlogo.png
Aspire logo hvit.png
Mills_logoer.png
Stryhns_corp_4F (1).png
FOODMARK.png
b.png

Uforpliktende workshop: Vi setter av inntil 4 timer med 2 rådgivere - uten noen form for forpliktelser