top

Salg og markedsføring

En verden i rask endring som følge av økt digitalisering, økt globalisering og økt konkurranse kan sette mange bedrifter i en situasjon hvor etablerte salgsmodeller ikke lenger gir ønsket resultat. Det er tid for å rette salgsinnsatsen mot de kundene hvor det er mest å hente gjennom å tenke strategisk salg.

Bedriftens markedsføring er avgjørende for hvordan bedriften oppfattes av kunder og omverdenen. Alle rådgivere i Bright behersker en velprøvd verktøykasse som tilpasses den enkelte virksomhet. Med riktig vekststrategi og god merkevarekommunikasjon legger vi grunnlaget for et godt salg.

Basert på innsikt og analyse, og med kundene i fokus, hjelper vi merkevareeiere med synlighet i de kanalene hvor kundene ønsker å treffe merkevaren/produktene. Tradisjonelle og/eller digitale kanaler – massekommunikasjon og/eller en-til-en. Vi hjelper deg med å ta ut markedspotensialet på en kostnadseffektiv og god måte i tråd med merkevare- og kommunikasjonsstrategien.

Vår tilnærming til strategisk salg kan gi betydelige salgsgevinster ved at man systematisk retter sin salgsinnsats mot de kundene hvor det er mest å hente. Herunder ligger også en optimalisering av hvilke salgskanaler man benytter. Med Bright på laget får man vurdert sin salgsfunksjon med friske øyne gjennom en velprøvd metodikk.

Rådgivere

Rådgiver Steinar Amundsen

Steinar Amundsen

Rådgivningsområder: forbedringsarbeid, omstilling, strategi, salg og markedsføring

Rådgiver Tor-Ivar Pettersen

Tor-Ivar Pettersen

Rådgivningsområder: forbedringsarbeid, omstilling, rekruttering, ledelse- og organisasjonsutvikling