Våre tjenester

Bright tilbyr en rekke tjenester innen strategi, omstilling og forbedringsarbeid, restrukturering og eierskifte, ledelse, rekruttering, salg og kurs. 

Untitled-2.png

Strategi 

Bright har lang erfaring med oppdrag av strategisk karakter både i norske og nordiske bedrifter. Våre oppdrag på det øverste strategiske nivået er arbeidet med å få på plass en helhetlig forretningsstrategi med tydeligere føringer for hva som må vektlegges i de ulike virksomhetsområdene i selskapet for neste planperiode.

Les mer

 

ekte.png

Omstilling og forbedringsarbeid

Forventninger til bedrifter, ledere og ansatte øker. Kravet til effektivitet blir stadig høyere, og mange bedrifter må omstille seg til nye kunder og markeder, utvikle nye produkter og tjenester, og ta i bruk ny teknologi. For å tilpasse seg og sikre lønnsomhet er bedriftene avhengige av å ha gode og tydelige prosesser, effektive og motiverende ledere, og dyktige ansatte som fungerer optimalt.

Les mer

  

ikoner kopi 10.png

Ledelse

Tar vi ut potensialet i vår organisasjon? Kan vår rolle som ledere av avgjørende betydning for om vi lykkes? Vi i Bright bistår med lederutvikling!

Bright skreddersyr bedriftsinterne kurs og programmer fra operativ ledelse for mellomledere og funksjonsledere - til teamledelse og ledergruppeutvikling.

Våre rådgivere har en praktisk/pedagogisk tilnærming til ulike sider av lederrollen og lang erfaring fra ulike bransjer og bedrifter. 

Les mer

 

ikoner kopi 6.png

Rekruttering

Sammenhengen mellom god rekrutteringsmetodikk og økonomisk gevinst er godt dokumentert. Likevel siler mange norske virksomheter lite krav til kompetanse og strukturerte prosesser hos sine rekrutterere, men stoler heller på erfaring og den berømte "magefølelsen" når de gjør sine valg av kandidater til viktige posisjoner i virksomheten. Enhver virksomhet trenger en klart definert ressursstrategi for å sikre en effektiv og relevant bemanning for å realisere sine strategier og nå sine mål.

Les mer

 

ikoner.png

Salg

Felles for alle våre kunder er at de er lidenskapelig stolte av sine produkter og merkevarer, men opplever at de ikke tar ut potensialet i markedet eller i egen orginisasjon. Bright har som mål å gjøre dyktige fagfolk enda bedre - ved å tilføre dem en ekstra dimensjon i deres fag- eller salgskompetanse slik at de kan forsvare sine sterke merkevarer mot konkurrenter som i stor grad velger å satse på pris. Bright arbeider innen strategisk salg, selgertrening, salgskurs, proaktivt salg, salgsutvikling og spesialprogrammer mot bedriftens nøkkelkunder. Bright jobber også tett mot salg av bedrift og bedriftssalg.

Les mer

 

ikoner kopi 3.png

Restrukturering og eierskifte

Bright bistår med å forberede, gjennomføre og kvalitetssikre store og omfattende grep hos våre kunder.

I bedrifters liv er det enkelte hendelser og situasjoner som skaper behov for større tiltak enn ledelse og organisasjonen er forberedt på. Typiske eksempler er trusler som dramatisk økt konkurranse, markeder i store endringer, utvidelser, store underskudd, oppkjøp og eierskifte. Eller hvor det dukker opp store muligheter og eierne ønsker å ta ut potensialet raskt. I slike tilfeller kreves kompetanse, kapasitet og handlekraft.

Les mer

 

ikoner kopi 4-1.png

Kurs

Bright har utviklet og gjennomført skreddersydde kurs og internprogrammer for norske og nordiske bedrifter de siste 15 årene for mer enn 4000 kursdeltakere.

 Les mer

ExideTechLogo_white.png
Jackon_Logo_white.png
WEB-RGB_Outline_vhit.png
Havyard1024x1024_white.png
Group 3.png
logotollboden.png
6b.fordlogo.png
Aspire logo hvit.png
Mills_logoer.png
Stryhns_corp_4F (1).png
FOODMARK.png
b.png

Referanser

Våre kunder

"Jag kan varmt rekommendera ett samarbete med Bright." - Magnus Ohlsson, EXIDE Technologies

"Bright Performance har utviklet et ledertrening program for Jackon som har gitt ledere på alle nivåer verktøy til sin daglige lederrolle. Dette har ført til at lederne har blitt mer fokusert på sin rolle og hva det innebærer å skape resultater gjennom andre.

I tillegg har Bright gitt oss verdifull rådgivning knyttet til problemstillinger i enkeltavdelinger og fabrikker.

Hege Buer / CFO

Jackon Holding

"Vi Har benyttet Bright som vår leverandør av Polaris Business School i Skandinavia siden 2002. Bright fremstår som en svært kvalifisert og fleksibel partner i behovskartlegging, planlegging, organisering og gjennomføring av dette programmet. Vi anser Polaris Business School for å være et av de viktigste bidragene til at vi har nådd vårt mål som markedsleder innen powersport i Europa. Bright utgjør en viktig strategisk partner for oss, og benyttes også som veileder og rådgiver innen et bredt spekter av vår forretningsdrift.

Truls Tvete / Managing director

Polaris Industries

"Exide Technologies Nordic genomförde strategiprocessen med två syften, dels att få en fördjupad förståelse för krävas av oss att fortsätta vara marknadsledande, dels att öka kompetensen och förståelsen för hur strategiarbetet kan bedrivas. Resultatet är hittills väldigt gott. Vi har fått ett arbetssätt implementerat som vi nu användar löpande. Jag upplever vårt sammarbete med Bright mycket positivt. De är väldigt engagerade och har uppvisat en stor vilja samt förmåga att skaffa information om vår affär och våra produkter. Jag kan varmt rekommendera ett samarbete med Bright.

Magnus Ohlsson / Business director Nordic

Exide Technologies