top

Eierskifte (M&A)

Eierskifter er en sammensatt prosess som krever tverrfaglig kompetanse for å lykkes. Bright bistår med å forberede, gjennomføre og kvalitetssikre virksomhetsoverdragelser, eierskifter og salg av bedrift.

Innenfor kompetansefeltet virksomhetsoverdragelse / Mergers & Acquisitions / M&A, kjært barn har mange navn, jobber våre rådgivere med fire tjenesteområder: salg av virksomhet, oppkjøp av virksomhet, kapitalinnhenting og andre finansielle tjenester.

Du kan lese mer om de ulike tjenesteområdene lenger ned. Imidlertid har de også tre viktige fellestrekk: Det første er et riktig sammensatt transaksjonsteam, det andre er godt forarbeid, og det tredje er kandidater som har nødvendige strategiske oppsider og potensiale for synergier. Med flere potensielle kjøpere som passer er det lettere å få rett pris for bedriften din.

Med Bright får du et eget prosjektteam som vil bestå av én eller flere rådgivere, jurist og revisor i tillegg til deler av bedriftens egen ledelse og/eller eiere.

Ta kontakt med oss dersom du har behov for sparring rundt eierskifte. Vi diskuterer gjerne med deg rundt følgende spørsmål:

 1. Har du vurdert muligheten for å øke verdien på virksomheten ved starte en restruktureringsprosess FØR du selger?
 2. Kjenner du selskapets verdidrivere, og hvordan disse kan tydeliggjøres før salg eller eierskifte?
 3. Har du tilstrekkelig forståelse for bedriftens underliggende lønnsomhet, og betydningen av å skille ut engangseffekter?
 4. Trenger du en analyse av normalisert arbeidskapital og fremtidig kapitalbinding, FØR du kontakter mulige kjøpere?
 5. Vet du hva som reduserer verdien på selskapet ditt ved et eventuelt salg?
 6. Har bedriften en samkjørt ledergruppe som ikke fremstår som utydelig i en mulig Due Diligence-prosess?
 7. Ønsker du en vurdering av virksomhetens verdi før og etter seks måneders restrukturering?
 8. Bør du ha en erfaren rådgiver ved din side som har fokus på faktorer som kan redusere verdien på bedriften?

Salg av virksomhet

Lang erfaring og god innsikt i markedet gir oss det nødvendige grunnlaget for å finne den nye eieren av din bedrift. Vi er med hele veien fra innledende kontakt til kontrakten er signert og salget gjennomføret. Som regel går vi gjennom følgende faser:

 • vurdering av transaksjonsstrukturer
 • generasjonsskifter
 • verdiøkning for salg
 • aksjonæravtaler
 • verdivurderinger
 • finansiell, juridisk og kommersiell DD
 • investorsøk

Oppkjøp av virksomhet

Oppkjøp av en virksomhet som komplimenterer din egen bedrift kan være en effektiv vekstdriver og en metode for å rigge for fremtidige utfordringer. Ved oppkjøp går vi, sammen med oppdragsgiver, gjennom følgende trinn:

 • vurdering av transaksjonsstrukturer
 • aksjonæravtaler
 • management buy out
 • verdivurderinger
 • synergivurderinger
 • markedsanalyse og selskapssøk

Kapitalinnhenting

For å rigge virksomheten for kapitalinnhenting, kan vi bidra med å synliggjøre selskapets kapitalbehov, utarbeide strategi for kapitalinnhenting. Vi kan også vurdere andre finansieringsløsninger, eventuelle fusjonskandidater, intern omprioritering eller bistand ved delsalg til nye strategiske eiere. Prosessen omfatter gjerne følgende faser:

 • vurdering av organisatorisk struktur
 • investorsøk
 • finansiell strukturering og behovsanalyse
 • aksjonæravtaler

Andre finansielle tjenester

Vi tilbyr også flere andre finansielle tjenester som for eksempel:

 • omstrukturering av virksomhet
 • finansiell juridisk og kommersiell DD
 • aksjeprogram for ansatte
 • verdivurdering
 • aksjonæravtaler

Vi har etablert en egen eierskapskonferanse

Konferansen er et tilbud til bedriftseiere om et konfidensielt og diskret forum for å drøfte utfordringer og muligheter rundt eierskap av egen bedrift. Tema som diskuteres er eierskap, selskapsforvaltning, utvikling, ambisjoner, restrukturering, generasjonsskifte, eierskifte, avvikling eller salg.

Sammen med det øvrige fagmiljøet i Tollboden stiller Bright med to til seks senior bedriftsrådgivere, forretningsadvokater eller revisorer med inngående kjennskap til næringsliv, bedriftsledelse og forvaltning. Rådets sammensetning vil variere ut fra hvilken bedrift, bransje og situasjon som skal drøftes. Forut for konferansen holdes et møte med bedriftseier for å avklare egnethet for drøfting i rådet.

Konferansen som er kostnadsfri og uforpliktende, strekker seg over fire timer og holdes i Tollboden, Fredrikstad.

Rådgivere

Portrettbilde av Tore Bossum

Tore Bossum

Rådgivningsområder: eierskifte (M&A) omstilling og restrukturering

Portrettbilde av Per Jørgen Foss

Per Jørgen Foss

Rådgivningsområder: eierskifte (M&A), restrukturering og virksomhetsstyring