top

Strategien er selve grunnlaget for om bedriften lykkes eller ei

En verden i rask endring som følge av økt digitalisering, økt globalisering og økt konkurranse kan sette selv etablerte bedrifter under sterkt press. Samtidig gir de samme endringene store muligheter for virksomheter som makter å tilpasse seg raskt nok.

Bright har lang erfaring med oppdrag av strategisk karakter for norske og nordiske bedrifter. Våre oppdrag handler om å implementere en helhetlig forretningsstrategi med tydelige føringer for hva som må vektlegges i de ulike virksomhetsområdene i kommende planperiode. Etter å ha gjennomført et betydelig antall strategprosesser, har vi avdekket én kritisk suksessfaktor: betydningen av tilstrekkelig involvering for å skape et godt resultat.

Involvering er viktig i strategiprosesser fordi det

 • skaper bevisstgjøring, forståelse og felles fokus
 • gir eierskap til nødvendige endringer
 • skaper rom for åpenhet og avklaring av forventninger
 • legger grunnlag for helhetstenking og erfaringsutveksling
 • danner grunnlag for de GREP som sikrer selskapet konkurransekraft og markedsposisjon
 • i felleskap balansere hensynet til ambisjon og risiko
Graf som illustrerer hvilke grep man må ta for å nå nytt visjons-nivå.

Samtidig har vi gjennom over mange år også erfart at det er noen klassiske feller man ofte går i ved gjennomføring av strategiprosesser:

 1. Ønske om å bli «bedre enn de andre» i stedet for å søke en «unik» posisjon.
 2. Blande sammen strategi med markedsføring. Markedsføring er bare en del av verdikjeden. En god strategi trenger en samlet strømlinjeformet verdikjede.
 3. Overvurdere egne styrker. Styrker er kun relative til de vi konkurrerer med og det som skaper verdi for våre kunder.
 4. Definerer markedet for bredt. (Hele Norden for et bredt produktspekter eller «skreddersydde spesialløsninger-av-en-bestemt-type-til-utvalgteaktører»)
 5. Ikke sette av tid til verken en strategiprosess eller strategisk tenking.
Sirkel som illustrerer strategiprosess

Strategiprosessens oppbygning og struktur

Våre rådgivere har to ulike tilnærminger til strategiprosessens oppbygning og struktur – klassisk og moderne.

Den klassiske tilnærmingen gir en strukturert og forutsigbar prosess. Den egner seg derfor godt for veletablerte bedrifter samt når egen bransje fremstår som relativt stabil. Tilnærmingen har fokus på fakta og analyse, og det er ønskelig med ekstern informasjon om bransjeutvikling og beslutningsprosesser. Utfordringen er å få oversikt over alle tall. Erfaringen viser at det må settes av minst seks til åtte dager ved første gjennomføring, men at det er betydelig mindre krevende andre gang. I tillegg krever tilnærmingen en del fakta på bordet FØR prosessen starter.

En moderne tilnærming er aktuell når man ønsker høyt fokus på engasjement og driv. Tilnærmingen er egnet for å skape felles commitment til det vi skal oppnå. Det går mindre tid på analyse og mer på å skape enighet. Denne metoden egner seg derfor også for bedrifter som har behov for å åpne opp rundt strategisk tenkning.

Tilnærmingen er mye benyttet i bedrifter hvor bedriftens historie oppleves som mindre relevant for dagens utfordringer. Den er mindre krevende i tid siden mye kan gjøres på to intense dager – gjerne som et «War-Room» med alle resultater underveis på veggene. Det er mindre behov for analyse, selv om deltakerne må besitte tilstrekkelig fakta, og det vil ofte være behov for å fylle på med mer markedsinformasjon for å bekrefte hypoteser og valg. På samme måte som den klassiske tilnærmingen krever også denne en egen handlingsplan.

Trinn i klassisk tilnærming

6 trinn som utgjør klassisk tilnærming

Trinn i moderne tilnærming

5 trinn som utgjør moderne tilnærming

Hvordan jobber Bright med strategiprosesser?

Med Brights metodiske tilnærming sikrer man riktig forståelse av konkurransebildet og markedsmulighetene slik at man kan ta riktige strategiske valg av forretningsmodell, forretningspartnere, kunder, kanaler, produkter og tjenester.

En god strategi skal også settes ut i livet, og Bright kan bidra til god forankring og gjennomføring hos bedriftens ansatte. Prosessen styres som gruppe-coaching sammen med bedriftens utvidede ledergruppe hvor vi har følgende ansvar:

 • understøtte strukturerte samtaler med ledergruppe eller strategigruppen
 • bistå i prosesser med andre grupper som funksjonsledere, mellomledere og ansatte
 • bistå med forankring og/eller idémøter
 • utforske muligheter og trusler, avklare interne og eksterne styrker og svakheter
 • bidra med å innhente kundeinformasjon.
 • dokumentere prosessen og resultatene
 • sikre involvering av mennesker på alle nivåer
 • bidra med egne analyser – eller gjennom interne ressurser
 • ivareta organisatoriske forhold som sikrer endringsevne og motivasjon
 • arbeide som bedriftens rådgivere og driver resultatsikring

Rådgivere

Rådgiver Steinar Amundsen

Steinar Amundsen

Rådgivningsområder: forbedringsarbeid, omstilling, strategi, salg og markedsføring

Rådgiver Tor-Ivar Pettersen

Tor-Ivar Pettersen

Rådgivningsområder: forbedringsarbeid, omstilling, rekruttering, ledelse- og organisasjonsutvikling